Krundid    Asukoht    Hinnad    Pildid    Müügiinfo  
      Krundid      

Detailaplaneeringu PDF joonis.

kruntide paigutuse joonis

Eramute olulisemad arhitektuurinõuded
Lubatud on ehitada maksimaalselt 2 korruselisi elamuid. Katusekaldega 15-35 kraadi. Keelatud on püstitada palkmaju või imiteerida palkmaja ilmet ning kasutada naturaalseid materjale imiteerevaid plastikkatteid või teisi polümeere.
Igale elmukrundile võib ehitada 1 põhihoone ja 1 abihoone. Elamukrundi täisehituse piirmääraks on seatud 20% kogupinnast.

Veevarustus ja kanalisatsioon
Vee- ja kanalisatsioonitorustikud liidetud Tartu linna ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga. Liitumispunkt krundi piiril. 

Soojavarustus
Eramute kütteallikaks on tahkeküte, kuid mitte raskeõlid ja kivisüsi.
Tsentraalse maagaasitrassiga liitumist ei garanteerita ja krundi hind ei sisalda. Perspektiivis jõuab gaasitrass kindlasti antud piirkonda.

Elekter
Elektrikilp krundi piiril (16A, 3 faasi).

Side
Elion Ettevõtted AS valguskaabli liitumispunkt Tiigrisilma tänaval, ca 200m. Berry Farming OÜ : Võru 55 Tartu : Tel. 56 222 733 : www.krunt.eu